Patryk Roś

Technik Grafiki i Poligrafiki Cyfrowej 1Tg

Klasa 1

Klasa 2

BHP

Ergonomia pracy przy komputerze